5 votes Vote

อยากให้เพิ่ม VDO Chat ครับ

อยากให้มีระบบคุยเห็นหน้าอ่ะครับ

Max , 18.08.2010, 13:31
Idea status: under consideration

Comments

citec, 18.08.2010, 13:32
ระบบ webminar ของเราทำได้อยู่แล้วครับ แต่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เป็นทางการ หากพร้อมแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ

Leave a comment