10 votes Vote

อยากให้มีการดำเนินโครงการ CITEC SPACE ต่อ

ได้ทราบมาว่า CITEC มีโครงการที่จะก่อตั้งแหล่งการเรียนรู้ เพื่อชาว IT ขึ้นชื่อว่า CITEC Space
ดังที่สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://citec.us/space แต่ปัจจุบันโครงการนี้ถูกพักไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
ยังไม่ทราบจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการแน่ชัด หากสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในโครงการนี้ ช่วยกันโหวตด้วยนะครับ

citec, 12.08.2010, 00:51
Idea status: under consideration

Comments

Leave a comment